Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση

Ένας παράγοντας ο οποίος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι είναι η εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, ιδίως όσο αφορά τις μικρές ηλικίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάπλαση του χαρακτήρα ενός παιδιού.

Η έννοια φύλο έχει δύο διαστάσεις, την βιολογική και την κοινωνική. Το βιολογικό φύλο του ατόμου (sex), είναι γενετικά καθορισμένο και σχετίζεται με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου (αρσενικό και θηλυκό). Από την άλλη, το κοινωνικό φύλο (gender) καθορίζεται από κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες (ανδρικό και γυναικείο).

Ένας παράγοντας ο οποίος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι είναι η εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, ιδίως όσο αφορά τις μικρές ηλικίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάπλαση του χαρακτήρα ενός παιδιού. Στις δυτικού τύπου κοινωνίες, τα αγόρια ενθαρρύνονται περισσότερο να έχουν ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα σε σχέση με τα κορίτσια.

Κατά την διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί χωρίζουν τα παιδιά σε ομάδες ανάλογα με το αν η δραστηριότητα κρίνεται κατάλληλη για ‘’αγόρια’’ ή κατάλληλη για ‘’κορίτσια’’. Παραδείγματος χάρη, στα πλαίσια του μαθήματος της γυμναστικής τα αγόρια πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο ενώ τα κορίτσια κάνουν κάτι το οποίο ‘’ανταποκρίνεται καλύτερα’’ στο κοινωνικό φύλο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης κυριαρχούνται από γυναίκες σε αντίθεση με τις υψηλότερες βαθμίδες στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες. Οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν θετικές επιστήμες είναι κυρίως άνδρες ενώ τα μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ανθρωπιστικές επιστήμες διδάσκονται κυρίως από γυναίκες. Το πιο πάνω σχετίζεται με τις αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά με τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές των δύο φύλων.

Παλαιότερες έρευνες που έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του 80 έδειξαν ότι οι καθηγητές των θετικών επιστημών έδειχναν περισσότερη προσοχή στα αγόρια διότι κυριαρχούσε το στερεότυπο ότι τα αγόρια ανταποκρίνονται καλύτερα στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές των εφήβων όσο αφορά μαθήματα και επαγγελματικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα τα κορίτσια θα επιλέξουν μαθήματα ούτως ώστε να ακολουθήσουν κάποια επαγγέλματα τα οποία κατακλύζονται κυρίως από γυναίκες, όπως τα γραμματειακά. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα έχουν περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μία αύξηση του αριθμού των γυναικών στις σχολές θετικών επιστημών, ωστόσο οι άνδρες ακόμη αποτελούν πλειοψηφία στις συγκεκριμένες σχολές.

Εν κατακλείδι, η εκπαίδευση καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ούτως ώστε να ξεπεραστούν τα στερεότυπα σχετικά με τον ρόλο των δύο φύλων στην κοινωνία.

Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα campuscy.

Advertisement