Συζήτηση με τη Youth Worker, Μαρία Στρατή

Youth Affairs journalism

Η νεαρή Μαρία Στρατή, μας εξηγάει τι πάει να πειο όρος Υοuth Worker και μας αναφέρει εμπειρίες της μέσα από την εμπλοκή της σε δράσεις νεολαίας, παροτρύνοντας μας να εμπλακούμε και εμείς..!

Chrysanthemum

Mαρία είσαι ΥοuthWorker. Tι ακριβώς κάνεις;

Δεν υπάρχει ακριβής ορολογία στα ελληνικά. Βασικά, με λίγα λόγια είναι η ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες νεολαίας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε εθελοντικό επίπεδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων νεολαίας είναι οι ανταλλαγές νέων, διάφορα εργαστήρια κτλ. Η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα μέχρι στιγμής είναι η συμμετοχή μου ως ”youth reporter” στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας τον Σεπτέμβριο του 2012. Ως χειρίστρια του Eurodesk Κύπρου, παρείχα συνεχή ενημέρωση στους νέους μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης facebook, twitter, Google+ και blogspot. Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συλλέξω απόψεις νέων και αρμοδίων για χάραξη πολίτικής για την…

View original post 820 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s